Next picture Previous picture

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

Kookaburra (Dacelo novaeguineae)

  • Status: niet bedreigd
  • Verspreidingsgebied: Oost- & Zuidoost Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland

 

edelpapagaai

 

De kookaburra of lachvogel is de grootste ijsvogelsoort.

De naam lachvogel slaat op de roep van deze vogel die erg op de menselijke lach lijkt.

Het leefgebied bestaat uit loofbossen en graslanden maar ook in agrarisch gebied en nabij menselijke bebouwing, zoals in tuinen en stadsparken.

In tegenstelling tot veel andere, meestal kleine soorten ijsvogels is deze ijsvogel niet aan water gebonden maar jaagt hij op landdieren.

  • Gem. levensduur:tot 25 jaar
  • Gem. grootte:  lengte 41-47cm, snavel: 8-10cm
  • Gem. gewicht:  310-480g
  • Broedtijd:tot 25 dagen
  • Eieren: 2 à 4   
  • Voedsel:  muizen en andere kleine knaagdierenkuikens, kikkers, grote insecten, slangen, kleine vogels